Nadoko, s.r.o., Vesecko 420, 511 01 Turnov

Elektronický formulář k ohlášení incidentu podle zákona na ochranu oznamovatelů.
Formulář bude odeslán na adresu příslušné organizace @nadoko.cz.

Zde můžete ohlásit incident.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vyplňte formulář

Ve formuláři vyplňte všechny povinné údaje (označené *). Popište incident jasně a věcně, bez použití vulgarismů. V případě, že oznamovatel nevyplní údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit jeho totožnost, se na něj nebude vztahovat ochrana dle zákona na ochranu oznamovatelů. Když máte k incidentu relevantní důkaz, můžete ho přiložit do položky Přílohy k incidentu, prostřednictvím tlačítka Vybrat soubory.

Vyřešení incidentu

Organizace má na vyřešení incidentu podle zákona na ochranu oznamovatelů 30 dnů. Při vážnosti incidentu se tato lhůta může prodloužit.