OPZ 97

Projekt „Podnikové vzdělávání NADOKO s.r.o.“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013846 je spolufinancovaný Evropskou unií.

PROČ NADOKO

O spoleČnosti

Od svého vzniku v roce 1992 působí nepřetržitě v oboru kamionové přepravy a zajišťuje přepravu do všech zemí Evropy přičemž se specializuje na kamionovou přepravu do Rumunska, Bulharska, Turecka, Chorvatska, Černé Hory, Bosny, Slovinska, Srbska, Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy.

Dlouhodobé zkušenosti s přepravou na Balkán jsou pro zákazníka jistotou, že přeprava jeho zboží bude provedena odborně a včas. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb firma založila v Turecku vlastní expozituru.