Kamionová doprava

Zajišťujeme přepravu do všech zemí Evropy přičemž se specializujeme na přepravu do Rumunska, Bulharska, Turecka, Chorvatska, Černé Hory, Bosny, Slovinska, Srbska, Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy.
Velikou výhodou pro naše zákazníky je využívání služeb naši expozitury v Turecku (např. obchodní zastupování a zajišťování celních služeb).
Námi provozovaná pravidelná doprava na Balkán a zpět pro naše klienty znamená, že jsme schopni doručit jakýkoliv náklad zákazníka.

Spolupracujeme rovněž s významnými dodavateli pro automobilový průmysl v oblasti dodávek „Just in Time“. Všechny kamiony jsou vybaveny satelitním systémem sledování. Samozřejmostí je pojištění nákladu včetně pojištění proti krádeži.

 

KOMBINOVANÁ doprava

Disponujeme speciálními podvozky určenými pro přepravu kontejnerů 20´, 40´ a „High cube“ včetně speciálních podvozků pro přepravu zboží ADR třídy I. Kontejnery dopravíme do místa určení a předáme k další přepravě po moři či vlakem. V areálu naši firmy máme možnost překládky kontejnerů. Spolupracujeme s významnými spedicemi, což pro zákazníka znamená, že jsme schopni dodat kontejner do všech významných evropských přístavů či překladišť.

SBĚRNÁ SLUŽBA

Sběrná služba je systém přepravy kusových zásilek. Soustředěním více zásilek do podobných destinací na jednom sběrném místě, jejich hromadným odesláním do sběrného místa cílové destinace a jejich následným doručením konečnému příjemci umožňuje sběrná služba nabídnout zajímavou cenu při dodržení krátkých dodacích termínů. Velikost zásilky přitom není omezena ani hmotností ani rozměrem.

Sběrnou službu zajišťujeme při přepravě do Finska a Hamburgu. V případě potřeby můžeme Vaši zásilku skladovat.

KONTAKTY

Mezinárodní kamionová doprava
Vedoucí oddělení
mezinárodní dopravy
Antonín Křemenák
tel:+420 603 500 939
fax:+420 485 109 954
e-mail:
antonin.kremenak@nadoko.cz
Námořní kontejnery
Vedoucí oddělení
námořních kontejnerů

Mirek Jerie
tel:+420 485 103 904
+420 603 299 893
fax:+420 481 313 430
e-mail:
mirek.jerie@nadoko.cz
Just in Time - je nejznámější logistickou technologií využívanou od počátku 80. let v USA a v Japonsku a posléze přenesenou do Evropy.
- spočívá v dodávání zboží "právě včas", tj. přesně v dohodnutých a dodržovaných termínech.